Pożyczka czy kredyt – jakie są różnice

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji podbramkowej, kiedy będzie potrzebował większej kwoty pieniędzy, a nie będzie nią dysponował. Nie ma nic złego w tym, że pożyczymy pieniądze. Należy jednak w takich działaniach kierować się rozsądkiem i ostrożnością. Możemy wziąć kredyt lub pożyczkę. Czym jednak różnią się te dwa terminy?

Kredyt  to kwota środków pieniężnych, którą instytucja finansowa (np. bank) zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie, pod warunkiem, iż zostanie ona spłacona wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. Kredyt otrzymamy, gdy instytucja finansowa pomyślnie zweryfikuje naszą zdolność kredytową. Będzie to oznaczać, że posiadamy realną możliwość comiesięcznej spłaty rat. Może się zdarzyć, że będziemy wnioskować o 20 tys. zł, a bank zaproponuje nam kredyt w wysokości jedynie 10 tys. zł, uzasadniając to naszą maksymalną zdolnością kredytową.

A co w przypadku pożyczki? W odniesieniu do kredytu bardzo często zamiennie używamy określenia pożyczka, jednak te pojęcia różnią się od siebie. Pożyczka regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego, a udzielającym pożyczkę może być każda osoba bądź instytucja będąca właścicielem pieniędzy.

Decyzja o wzięciu kredytu lub pożyczki po przeanalizowaniu wszystkich czynników, może umożliwić nam zrealizowanie naszych celów, takich jak np. zakup samochodu, wymarzonego mieszkania czy domu. Jeśli posiadamy pełną świadomość tego, czym jest kredyt i pożyczka, zdajemy sobie sprawę z konsekwencji zaciągania zobowiązań to z pewnością  będziemy rozsądniej podejmować decyzje i na bieżąco analizować swoją sytuację finansową.

Jeśli jednak znajdziemy się w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie regulować naszych rat kredytowych, nie bierzmy kolejnych kredytów czy pożyczek. Jest to pewna droga do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Warto przede wszystkim udać się do swojego banku,  który  może  pomóc  znaleźć  najlepsze  rozwiązanie.  Może  zaproponować przesunięcie w czasie spłaty kredytu lub polecić nam zamianę swoich kredytów na jeden kredyt konsolidacyjny. Najważniejsze, abyśmy nie uciekali od problemu. Kredyty pomagają nam realizować nasze plany, ale pamiętajmy, że powinniśmy korzystać z nich z pełną odpowiedzialnością. Dlatego każde zobowiązanie finansowe jakie planujemy zaciągnąć powinno być bardzo dobrze przemyślane, ponieważ będzie się za nami ciągnęło przez dłuższy czas. Nie bierzmy kredytu pod wpływem chwili na coś, co tak naprawdę nie jest nam w tym momencie potrzebne.