Na czym polega leasing maszyn i urządzeń?

Na czym polega leasing maszyn i urządzeń

Dla wielu firm leasing maszyn i urządzeń jest najlepszym, a nierzadko jedynym sposobem na wyposażenie zakładu w nowoczesny sprzęt. Jest to alternatywa dla kredytu, która pozwala sfinansować niezbędne inwestycje w infrastrukturę bez angażowania środków własnych, przy okazji zapewniając jej wymierne korzyści podatkowe.

Czym dokładnie jest leasing?

Leasingiem nazywamy umowę, w której jedna firma (leasingodawca) przekazuje drugiej (leasingobiorcy) określony przedmiot w użytkowanie na określony czas (z reguły od 1 roku do kilku lat) i w zamian za ustalone wynagrodzenie. Istotą leasingu jest więc możliwość wyposażenia firmy w niezbędny sprzęt bez konieczności kupowania go na własność – czy to za gotówkę, czy na kredyt. Jest to więc doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw niedysponujących wolnymi środkami na tego rodzaje inwestycje bądź niemających zdolności kredytowej.

Warto jednak pamiętać, że z reguły do zawarcia umowy konieczny jest wkład własny – w zależności od oferty wynosi on od 1% do nawet 40% wartości przedmiotu.

Leasing maszyn i urządzeń – co może być przedmiotem umowy?

Są to najczęściej samochody oraz właśnie maszyny i urządzenia, a nawet całe linie produkcyjne. W praktyce firmy leasingowe umożliwiają sfinansowanie niemal każdego rodzaju sprzętu dla wielu branż np.:

  • maszyn budowlanych,
  • sprzętu gastronomicznego,
  • urządzeń produkcyjnych i warsztatowych,
  • urządzeń medycznych,
  • maszyn rolniczych.

Niektórzy leasingodawcy, jak choćby bank Santander, pomagają swoim klientom w pozyskaniu nawet bardzo specjalistycznego sprzętu zarówno od dostawców krajowych, jak i zagranicznych.

Dwie opcje finansowania do wyboru

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z leasingu maszyn i urządzeń dla swojej firmy warto wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje tej formy finansowania, które różnią się m.in. skutkami podatkowymi dla leasingobiorcy.

  1. Leasing operacyjny – traktowany jest jako usługa polegająca na oddaniu w użytkowanie przedmiotu (maszyny lub urządzenia) leasingobiorcy. Ten jednak do końca umowy jest zaliczany do majątku leasingodawcy, w związku z czym to on ma prawo do odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca natomiast z tytułu użytkowania sprzętu otrzymuje co miesiąc fakturę VAT, którą w całości może wliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Podatek VAT jest więc także odprowadzany przez niego co miesiąc.
  2. Leasing finansowy – w tym przypadku przedmiot od początku zaliczany jest do aktywów leasingobiorcy, a więc umożliwia firmie korzystającej ze sprzętu dokonywania odpisów amortyzacyjnych, dodatkowo wliczania w koszty części odsetkowej raty. Nieco inaczej wygląda tutaj także rozliczenie podatku VAT, który musi być odprowadzony w całości z góry, a nie co miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy.

Co się dzieje z przedmiotem leasingu po zakończeniu umowy?

Ta kwestia stanowi kolejną ważną różnicę między leasingiem operacyjnym a finansowym. W przypadku leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy leasingobiorca ma dwa rozwiązania do wyboru:

  • może zwrócić maszyny lub urządzenia leasingodawcy,
  • może je wykupić na określonych w umowie warunkach.

W przypadku leasingu finansowego najczęściej zapłata ostatniej raty oznacza, że przedmiot przechodzi na własność. Warto jednak wiedzieć, że w praktyce często stosowane są umowy jedynie z warunkową opcją wykupu, która daje furtkę korzystającemu do zwrotu sprzętu po wygaśnięciu umowy.

Leasing maszyn i urządzeń – kiedy to dobre rozwiązanie?

Wyposażenie firmy w nowoczesne urządzenia to najczęściej podstawowy warunek prowadzenia przez nią działalności i konkurowania na rynku. Niestety wymaga to sporych nakładów finansowych, na które nie każde przedsiębiorstwo może sobie pozwolić. Rozwiązaniem jest więc albo kredyt w banku, albo właśnie leasing, które pozwalają pozyskać sprzęt bez angażowania środków własnych (nie licząc opłaty wstępnej).

Wiele firm zdecydowanie preferuje leasing, ponieważ dużo łatwiej go uzyskać niż kredyt. Przy udzielaniu kredytów banki obowiązują procedury związane z badaniem zdolności kredytowej, której część działalności po prostu nie ma np. ze względu na już zaciągnięte zobowiązania na inny cel. Przy leasingu często nie trzeba nawet przedstawiać dokumentów finansowych, co przy okazji upraszcza formalności i skraca całą procedurę pozyskiwania środków.

Warto też pamiętać, że leasing maszyn i urządzeń bywa opłacalny pod innymi względami – np. dla wielu mniejszych firm comiesięczna rata, którą można wliczyć w koszty, staje się prostym sposobem na obniżenie obciążeń podatkowych.